Zidne novine u Kninu, 2020.

Zidne novine su edukativno-umjetnički projekt pokrenut u okviru programa Demokratizacija kulture sjećanja. Misao vodilja programa je premisa da sintagma “kultura…

Laboratorij Gajnice

Laboratorij Gajnice je dugoročni program organizacije pokrenut 2020. godine kao obrazovni laboratorij za kvalifikaciju umjetnika/ca za rad u socijalnom i…