Zidne novine u Kninu, 2020.

Zidne novine su edukativno-umjetnički projekt pokrenut u okviru programa Demokratizacija kulture sjećanja. Misao vodilja programa je premisa da sintagma “kultura … More