New Patrons / Novi pokrovitelji, 1990. – danas

Novi pokrovitelji je krovni naziv za međunarodnu mrežu organizacija koje posreduju između građana kao “pokrovitelja” te umjetnika, lokalnih uprava i poslovnog sektora, u realizaciji zajedničkih projekata koje smjeraju rješenju nekog društvenog problema. Naziv mreže poigrava se pojmom pokrovitelja koji se najčešće povezuje s manifestacijama iz područja tzv. elitne kulture i uloga je visoko-pozicioniranih osoba ili institucija kojima one dodatno šire svoj ugled i moć u društvu. U ovoj mreži pokrovitelji umjetnosti su građani, bilo koji pojedinac ili grupa građana koja izrazi želju i potrebu da se uz angažiranje umjetnika pokrene rasprava i potakne rješenje nekog problema od javnog interesa. Članovi mreže Novi pokrovitelji tu nastupaju kao posrednici koji pronalaze umjetnike koji najbolje mogu odgovoriti na zadatak, te kao producenti nalaze način da se dogovoreni projekt i realizira. Projekti obuhvaćaju najrazličitije intervencije, od postavljanja javnih skulptura do redizajna čitavih naselja ili četvrti pa se neki realiziraju kroz više godina. Svaka intervencija usmjerena je pozitivnoj promjeni u životu zajednice u kojoj se realizira.

Le Blé en Herbe je osnovna škola i dječji vrtić u Trébédanu, selu u Bretanji s 400 stanovnika. Nastavnici su provodili obrazovne programe za 60-tak djece u školi u koje su bili uključeni i njihovi roditelji, gradski vijećnici i stariji članovi sela. Osim što su udahnuli novi život ovom ruralnom području, njihove inicijative dovele su do okupljanja građana-pokrovitelja oko novog projekta. Oni su željeli proširiti funkcionalnost škole i učiniti je ekološki prihvatljivim mjestom za svakoga. Pozvali su produkt dizajnericu Matali Crasset, koji im je iznijela ambiciozan prijedlog: dodavanje dnevnih boravaka i kantina; konstrukciju pasivne kuće koja štedi energiju; povezivanje sa seoskim trgom i okolnom prirodom; razne kiparske elemente; zajedničke prostore koje mogu koristiti svi stanovnici sela. Projekt je školu pretvorio u središte aktivnosti i društvene interakcije – središte zajednice u pravom smislu te riječi.

Princip rada Novih pokrovitelja osmislio je 1990. godine francuski umjetnik François Hers a u međuvremenu je prerastao u međunarodni pokret sa sjedištima u Belgiji, Italiji, Njemačkoj, Španjolskoj…Do danas je realizirano 500-tinjak projekata na inicijativu građana kao pokrovitelja, u petnaestak zemalja. Svima je zajednički Protokol kako ga je definirao François Hers 1990. godine. Njime se definiraju uloge i odgovornosti svih sudionika u realizaciji zajedničkog umjetničkog rada:

  • Ovaj Protokol predlaže svakom građaninu, bez iznimke i na bilo kojem mjestu, pojedinačno ili u suradnji s drugima, načine na koje može preuzeti odgovornost za naručivanje umjetničkog rada. Kao pokrovitelj, on treba obrazložiti svrhu tog rada i zašto bi zajednica u njega trebala uložiti.
  • Ovaj Protokol predlaže da umjetnici stvaraju umjetničke radove koji mogu odgovoriti, u beskonačnoj raznolikosti svojih oblika, na potrebe društva i da u svoj rad uključe građane te tako umjetnički rad učine kolektivnom odgovornošću.
  • Ovaj Protokol predlaže da posrednici uspostave veze između umjetničkog rada i javnosti, između umjetnika i građana kao pokrovitelja na osobnoj razini, i dalje, među svima koji su se uključili u projekt. Posrednik organizira njihovu suradnju, ima potrebna znanja za izbor medija i umjetnika, kao i vještine koje će omogućiti izradu umjetničkog rada koje poštuju potrebe tog rada, kao i zajednice za koju nastaje.
  • Posrednik također može djelovati kao producent umjetničkog rada ukoliko on sam ili autor primijeti da može odgovoriti nekoj društvenoj potrebi.
  • Protokol predlaže da članovi lokalnih vlasti, sponzori, javni i privatni pokrovitelji, svojim ulaganjem doprinesu razvoju građanskih inicijativa te se istovremeno političkim sredstvima založe da umjetnička djela postanu dio zajednice kojoj su namijenjena. Oni također preuzimaju odgovornost za ponuđeni odgovor na potrebu zajednice.
  • Protokol predlaže da stručnjaci iz različitih područja doprinesu prepoznavanju važnosti ovakvih umjetničkih projekata, da ih sagledaju iz odgovarajuće perspektive, interpretiraju i o njima informiraju širu javnost.
  • Obvezujući se na jednaku podjelu odgovornosti, svi se sudionici slažu da će kroz pregovore upravljati napetostima i sukobima svojstvenim javnom životu unutar demokracije.
  • Umjetnički rad, postajući čimbenik u javnom životu, prestaje biti samo ekspresija nečije osobnosti i postaje izraz grupe pojedinaca koji su se samoinicijativno udružili kako bi osmislili nove načine odnošenja prema stvarnosti i nove oblike umjetničkog rada u kojem se svi jednako ogledaju.
  • Umjetnički rad, financiran iz privatnih i javnih subvencija, postaje vlasništvo zajednice, a njegova vrijednost više nije tržišna vrijednost, nego vrijednost koju taj rad predstavlja za zajednicu i koju mu ona dodjeljuje.

Više na https://neueauftraggeber.de/en

Naslovna fotografija je preuzeta iz časopisa Spike, proljeće 2019.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s